Onze nieuwe koningin op 20m is Veerle Vlaminckx, van harte proficiat !

hout.png

Antwerps

Kruisboog

Verbond

tile_background_big.jpg

Wie zijn wij

Middel 3.png
Middel%203_edited.png

Het Antwerps Kruisboog Verbond v.z.w. is het overkoepelend orgaan van zes kruis-boogverenigingen, al dan niet Gilden of Koninklijke maatschappijen die wedstrijden kruisboogschieten organiseren op de afstanden 6m, 10m en 20m.

Dit met zetel in de Hertstraat 5 te Deurne. Alle leden van het AKV zijn aangesloten bij de Landelijke Unie der Kruisboogschutters (LUK) en het VLAS.

Gedurende 8 maanden per jaar wordt er op elke afstand geschoten in de verschillende locaties. Deze wedstrijden gaan telkens door op zaterdag en zondag. Op elke afstand wordt er in 2, 3 of 4 categorieën geschoten zodat ook de mindere schutters in aanmerking komen voor een prijs. Binnen dit geheel worden er ook nog elk jaar Keizer– en Koning(in)schietingen gehouden op verschillende afstanden. De verplaatsingen in het kader van het AKV zijn meestal gering.De Kruisboogsport is een edele sport die door iedereen kan beoefend worden vanaf de leeftijd van 12 jaar. Enkele verenigingen nemen deel aan de culturele en feestelijke acticiteiten 

 
tile_background_big.jpg

Ons bestuur

Het bestuur bestaat uit maximum 2 leden van elke vereniging die aangesloten is bij het AKV. Deze leden worden door hun eigen vereniging aangesteld. Het bestuur komt 8 keer per jaar samen. Het bestuur kiest om de 2 jaar een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Op de jaarlijkse algemene vergadering van de leden worden de aangestelde afgevaardigden al dan niet ver(her)kozen voor een nieuwe termijn van 2 jaar

Dagelijks bestuur

Luc Vlaminckx

Voorzitter

_DSC0156_edited_edited_edited.jpg

Hij is voorzitter van het Antwerps Kruisboogverbond en afgevaardigde van de Kolveniersgilde te Antwerpen.

Tel: 03/455.77.04

Ingrid Mertens

Ondervoorzitter

_DSC0145_edited_edited.jpg

 Ingrid Mertens is ondervoorzitter van het Antwerps Kruisboogverbond en afgevaardigde van Marnix

Tel: 0475/81.80.63

Fons Verhoeven

Penningmeester

_DSC0344_edited_edited_edited_edited.jpg

Hij beheert de administratie en de financiën van het Antwerps Kruisboogverbond.

Tel: 0468/13.09.80

Veerle Vlaminckx

Sportcommissaris

_DSC0153_edited_edited_edited.jpg

Zij zorgt voor de sportuitslagen en de rangschikking op de diverse afstanden en is afgevaardigde van de Kolveniersersgilde te Antwerpen.

Tel : 0495/.87.84.88

 
media_26500.webp